Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Lisää tietoa luonnetestistä Kennelliiton sivulla:
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen/luonnetesti

Eri puolilla suomea järjestettäviä luonnetestejä löytyy Palveluskoiraliiton koekalenterista:
http://www.palveluskoiraliitto.fi/ltkalenteri.html⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Luonnetestien tulokset löydät sivun liitteistä.