• Kasvattaja on Pinserit ry:n jäsen ja pennut rekisteröidään Suomeen.
  • Suunniteltu yhdistelmä ilmoitetaan kirjallisesti jalostustoimikunnalle (sihteerille) varauroksineen hyvissä     ajoin, vähintään 2 viikkoa ennen astutusta. Ilmoituksen tulee sisältää yhdistelmän tiedot kaikista kriteereissä mainituista asioista, myös niistä jotka eivät näy koiranetissä (esim. hampaat, rokotusreaktiot, jalostustarkastus). Ulkomaisessa rekisterissä olevilta koirilta vaaditaan lisäksi kopio sukutaulusta sekä tiedot terveystutkimuksista. Urosehdotuspyyntö on toimitettava jalostustoimikunnalle viimeistään kaksi kuukautta ennen astutusta. Kasvattajan ilmoitus ja listalle hyväksyminen koskevat vain nartun seuraavasta juoksusta tehtävää astutusta. Mikäli astutus ei onnistu tai yhdistelmän toteuttamista siirretään, ilmoitus tulee uudistaa.
  • Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle, kun narttu on astutettu ja kun pentue on syntynyt. Jalostustoimikunta lisää yhdistelmän listoille. Pentueiden synnyttyä ne pidetään listalla noin 3 kuukautta. Mikäli kasvattaja haluaa myymättömille pennuille lisää ilmoitusaikaa, voidaan erillisestä pyynnöstä jatkaa kuukausi kerrallaan listalle Syntyneet pentueet alle 5 kk. Vanhemmat myymättömät pennut siirretään listalle Syntyneet pentueet 5 kk- 12 kk, jossa ne ovat kuukauden kerrallaan kasvattajan pyynnöstä.
  • Mikäli kasvattajalla on samanaikaisesti kriteerit täyttävän pentueen kanssa toinen pentue, joka ei täytä mainittuja ehtoja, myöskään hyväksyttävää pentuetta ei voida ottaa välitykseen.
  • Jokaisesta pentueesta (myös listan ulkopuolelle jäävistä) toimitetaan pentueseurantalomake viimeistään 8 kk:n kuluttua pentujen syntymästä. Tämä on seuraavan pentueen pentuvälitykseen pääsyn ehto.
  • Kasvattaja on viime kädessä vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.