Terveys

Pieni populaatio huomioon ottaen rotu on melko terve. Merkittävin perinnöllinen sairaus on kaihi (HC), jota esiintyy arviolta noin 8 % tutkituista koirista. Valtaosa kannasta on oletettavasti kuitenkin taudin kantajia. Tähän mennessä kaihit eivät juuri vaikuta itse koiran elämään, vain muutamalla koiralla kaihi on edennyt niin pitkälle, että se on vaikuttanut koirien näköön.

Lonkkavikoja (C- tai vakavampiasteisia) pinsereillä esiintyy vähän. Yleisenä olettamuksena C-lonkka ei haittaa normaalielämässä näin kevytrakenteisen koiran elämää. D-lonkkaista yksilöä ei tulisi käyttää jalostukseen.

Pinsereillä on PEVISA-ohjelmassa (Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) lonkkien ja silmien tutkimuspakko ennen jalostuskäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että pentueen vanhempien lonkat ja silmät tulee olla tarkastettu, jotta pennut voi rekisteröidä.

Koiranomistajan kannalta keskeisimmät terveysongelmat ovat toisaalla. Osa pennuista saa neurologisia oireita ensimmäisestä penikkatautirokotteesta. Kasvattajien tulee aktiivisesti tiedottaa pennunostajia mahdollisista rokotereaktioista. Jos rokotereaktioita ilmenee, kasvattajat antavat ohjeet, miten tulee toimia.
Lisäksi osa nuorista pinsereistä kärsii halkeilevista ja verta vuotavista korvanlehdistä, eli korvalehtien pinnallisesta vaskuliitista. Paras hoito on ennalta ehkäisy, eli rasvaaminen ja kylmillä ja tuulisilla säillä koiralle "pipo" päähän korvia suojaamaan.
Rokotusoireiden osalta riskiyhdistelmiä on pyritty välttämään jo pitkään mm. jalostuskriteerien avulla. Pinserit ry:llä on meneillään rokotereaktio tutkimusprojekti Helsingin yliopiston kanssa. https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/rokotereaktiot/

Yleisenä huolena rodun terveyden osalta on rodun suppea geenipohja, joka voi altistaa rotua esiin tuleville sairauksille. Yhdistyksen asettamat jalostuskriteerit keskittyvätkin tällä hetkellä nimenomaisesti perimän monimuotoisuuden ylläpitoon. Vuoden 2015 alusta on aloitettu myös MyDogDNA-terveyspassiin perustuva rodun monimuotoisuuden kartoitus jolla pyritään selvittämään rodun geneettistä pohjaa.

Keinosiemennyslääkärit⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Silmälääkärit⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠