KAIHITUTKIMUS PINSEREILLE

Pinserit ry osallistuu professori Hannes Lohen johtamaan koirien geenitutkimukseen Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.
Pinsereillä on edelleen menossa rokotereaktiotutkimus. Toistaiseksi ei ole löytynyt geeniä, joka aiheuttaisi pinserin rokotereaktion. Tähän tutkimukseen pyydetään edelleen lisää näytteitä.

Uutena mahdollisuutena on osallistua kaihitutkimukseen. Tavoitteena olisi löytää kaihiin vaikuttavat tekijät ja siten saada geenitesti sairauden toteamiseksi jo ennakolta. Helsingin yliopisto ottaa vastaan näytteitä kaihiin sairastuneista koirista ja näiden lähisukulaisista. Rodulla ei ole tällä hetkellä aktiivista tutkimusta taudin osalta, mutta kun näytteitä
kertyy, on mahdollista arvioida tilannetta uudestaan. Kaihin luonteen takia, on parasta kerätä mahdollisimman paljon näytteitä sairastuneista yksilöistä ja tarkat tiedot silmätarkastuksista, sekä koirien sukupuista.

Näytteitä voi lähettää täältä löytyvien ohjeiden mukaan: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/
 
Tutkimuksen kannalta on siis erittäin tärkeää liittää näytteen mukaan silmätutkimuslausunnon kopio ja sukupuu. Myös koirista, joista on jo annettu näyte, ja joilla on todettu kaihi, on syytä päivittää tiedot täällä: https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/.
Silmätutkimuslausuntojen kopioita voi lähettää sähköpostitse suoraan osoitteeseen lgl-kyselyt(at)helsinki.fi tai inka.pettinen(at)helsinki.fi

Terveisin,
Pinserit ry
jalostustoimikunta

PEVISA:N SILMÄTARKASTUSVÄLI MUUTTUU 15.1.2022 ALKAEN

 Pinsereiden PEVISA-ohjelmaa vuodelle 2022–2026 käsiteltiin Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa kesällä 2021. Pinserit ry ehdotti pinsereiden silmätarkastusvälin pidentämistä 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Kennelliiton silmätyöryhmä ei nähnyt pinsereiden silmätutkimusvälin pidentämiselle perusteita. Jalostustieteellinen toimikunta pyysikin rotujärjestöltä asiaan selvityksen, jonka Pinserit ry toimitti kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle. Asiaa käsiteltiin Kennelliitossa uudelleen tammikuussa 2022.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy pinsereille seuraavan PEVISA-ohjelman vuosille 2022–2026:

PEVISA-ohjelma:

1 Lonkkalausunto on oltava voimassa ennen astutusta

2. Silmätutkimuslausunnon on oltava voimassa ennen astutusta

2. Silmälausunnon voimassaoloaika: 24 kk

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa; voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-tutkimuksia.

Rotujärjestön tulee seurata rodun silmätilannetta seuraavalla 5-vuotiskaudella. Mikäli rodun silmäterveydessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee rotujärjestön miettiä PEVISA-ohjelman tiukennusta silmien osalta.

JTO EDELLYTTÄÄ TERVEYSKYSELYN TEKEMISTÄ

Kennelliitto on julkaissut juuri uuden kyselyn, jonka avulla saamme rotujärjestölle tarvittavaa tietoa. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

Kattavan aineiston saamiseksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni pinserin omistaja vastaisi siihen.

ROKOTEREAKTIO PINSEREILLÄ JA KÄÄPIÖPINSEREILLÄ-GENEETTISEN TAUSTAN TUTKIMUS

Rokotus on tehokas keino suojella koiraystäviämme vaarallisilta sairauksilta, mutta rokotteisiin voi liittyä harvinaisia haittavaikutuksia. Tyypillisesti haittavaikutukset ovat harmittomia lieviä paikallisreaktioita ja/tai vaihtelevia yleisoireita. Vakavat rokotereaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta joillakin koiraroduilla, kuten pinsereillä ja kääpiöpinsereillä, on kohonnut riski saada rokotereaktio.

Rokotereaktiossa rokotettava reagoi yleensä poikkeavan voimakkaalla tavalla rokotteeseen. Lievimmillään pistoskohtaan voi tulla paikallisoireita, kuten kuumotusta ja turvotusta. Pahimmillaan rokotettava voi saada hengenvaarallisia reaktioita, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Pinsereillä rokotereaktioita on ollut usean vuosikymmenen ajan, ja pahimmillaan joka kolmas koira on kärsinyt jonkinlaisesta rokotereaktiosta.

Koska pinsereillä ilmenee muita rotuja yleisimmin rokotereaktioita, on taustalla mahdollisesti perinnöllisiä altistavia tekijöitä. Eläinlääketieteen kandidaatti Katja Männistö kartoitti ryhmässämme tekemässään lisensiaatin tutkielmassa pinsereiden rokotusreaktioiden yhteyttä tiettyihin immuunipuolustuksen geeneihin ja löysi geenimuodon, jolla on yhteys kohonneeseen riskiin saada rokotusreaktio. Alustava löytö vaatii kuitenkin lisävarmistusta, ja tarvitsemmekin lisää näytteitä projektiin.

Näytteitä kaivataan koirista, jotka ovat saaneet rokotereaktion. Lisäksi tarvitsemme tutkimukseen terveitä verrokkeja, eli näytteitä koirista, jotka eivät koskaan ole saaneet minkäänlaisia oireita rokotusten jälkeen. Pinsereillä näyttää ilmenevän myös muita immuunipuolustuksen toimintahäiriöihin liittyviä sairauksia, kuten SLO:ta, steriiliä aivokalvontulehdusta, polyneuriittia sekä erilaisia allergisia reaktioita. Toivomme näytteitä myös näistä koirista, koska geneettiset riskitekijät saattavat olla osittain samoja kuin rokotusreaktion
taustalla.

Ohjeet näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen löytyvät nettisivuiltamme www.koirangeenit.fi. Koiran terveystiedot ja omistajan yhteystiedot on hyvä pitää ajan tasalla näytteen lähettämisen jälkeen. Linkki tietojen päivitykseen löytyy myös nettisivuiltamme.

Koirien geenitutkimusryhmä, www.koirangeenit.fi
Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus