Jalostuskriteerit

Pentueilmoituskäytäntö ja jalostuskriteerit

Jalostuskriteerit ja niitä täydentävät suositukset 01.01.2019 alkaen


Yhdistelmän on täytettävä jalostuskriteerit päästäkseen yhdistyksen pentulistalle.

1.    Uroksella ja nartulla on vähintään laatuarvostelu erittäin hyvä / very good tai jalostustarkastuslausunto. Tästä voi poiketa kerran, eli koiralla voi olla yksi pentue ilman ko. tulosta.


2.    Sekä uros että narttu ovat astutushetkellä vähintään 24 kk ikäisiä. Alle 24 kk koiraa saa käyttää kerran ja sen tulee olla astutushetkellä vähintään 20 kk ikäinen. Yli 8-vuotiasta narttua astutettaessa tulee jalostustoimikunnalle esittää tuore, jalostuskäyttöä puoltava eläinlääkärintodistus nartun yleisestä terveydentilasta.


3.    Uroksen ja nartun silmät on tutkittu rodun PEVISA:n mukaisesti ja niiden on oltava terveet, poikkeuksena: PHTVL/PHPV aste 1, vähämerkityksellinen kaihi, mRD,gRD, distichiasis / ektooppinen cilia, PPM iris-iris ja puutteellinen kyynelkanava-aukko. Näitä koiria voi käyttää jalostukseen terveen yksilön kanssa. Kaikki muut silmäsairausdiagnoosit aiheuttavat pentueen hylkäämisen pentulistalta. Jo kuolleiden urosten pakastespermaa käytettäessä tulee silmälausunnon olla ollut voimassa näytteenottohetkellä.


4.    Hammaspuutoksisella koiralla on oltava aina täysihampainen partneri ja toiselta sallitaan joko kahden P1-hampaan puutos, yhden P2-hampaan puutos tai edellisten lisäksi yhden yksittäisen hampaan puutos. Kummallakin koiralla tulee olla oikea leikkava saksipurenta.


5.    Ali- tai ylimittaisella koiralla (+/-3 cm) tulee olla rotumääritelmän mukainen partneri.


6.    Yhdistelmän koirien lonkista on viralliset SKL:n lausunnot ennen astutusta (PEVISA). C-lonkkaiselle koiralle tulee käyttää vähintään B-lausunnon saanutta partneria. D- tai E-lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.


7.    Koira jolla on ollut rokotusreaktio, yhdistetään reagoimattoman yksilön kanssa. Yhdistelmää, jossa kummankin vanhemman useammalla pentuesisaruksella on ollut rokotereaktio, ei suositella.


8.    Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei saa olla yli 6,25 % (serkusparitus) kuudella polvella laskettuna niin, että koirien esivanhemmista tunnetaan vähintään 90%. Jalostustoimikunta auttaa tarvittaessa sukusiitosprosentin laskennassa.


9.    Samaa yhdistelmää ei saa toistaa.


10.  Nartulla saa olla elinaikanaan Suomessa kolme ja uroksella neljä pentuetta.


11.  Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla fyysisesti terveitä. Arkoja ja/tai aggressiivisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostuskriteeriä täydentävät suositukset

A.     Yhdistelmästä vähintään toinen koira on luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu.
B.     Jalostukseen käytettävät koirat testataan diluutiotekijän ja vWD-1 tyypin suhteen.
C.     Ei yhdistetä koiria, joilla kummallakin on halkeilevat korvalehdet.

Roturisteytysyhdistelmiä koskevat vaatimukset

Vaatimukset risteytykseen käytettäville yksilöille, sekä pinseri että muun rotuinen (yhdistyksen muiden kriteereiden lisäksi):

1.    Yksilöllä itse on luonnetesti- tai MH-kuvaustulos ja toivottavaa olisi, että myös yksilön lähisuvusta löytyisi informaatiota luonteesta.
2.    Ääniin reagoineita tai hermorakenteesta miinustuloksen saaneita koiria ei tule käyttää risteytykseen.
3.    Lisäksi risteytettävän eri rotuisen yksilön tulee olla A- tai B-lonkkainen.

Ohjeet kasvattajille

Yhdistelmä

Suunnitellessasi pentuetta, tarkistathan SKL:n voimassa olevat rekisteröintiehdot sekä voimassa olevan PEVISAn. Halutessasi toimia yhdistyksen kanssa yhteistyössä ja saadaksesi pentueesi myös yhdistyksen pentuvälitykseen, tarkista että yhdistelmäsi täyttää myös jalostuskriteerit. Jalostustoimikunta auttaa mielellään, jos sinulla on kysyttävää tai jokin tuntuu epäselvältä.

Voit pyytää kennelisi yhteystiedot lisättäväksi kasvattajalistalle, mikäli olet Pinserit ry:n jäsen. Ei-jäsenten kenneleitä tai pentueita ei mainosteta yhdistyksen toimesta.

Toimita jalostustoimikunnalle yhdistelmäilmoitus hyvissä ajoin ennen astutusta. Toimikunta varaa 2 viikkoa käsittelyaikaa. Yhdistelmiä ei nykykäytännöllä enää ”hyväksytä tai hylätä”, vaan jalostustoimikunta tarkistaa noudattaako yhdistelmä jalostuskriteereitä ja laskee sukusiitoskertoimen.

Astutus

Astutuksen tapahduttua ilmoita jalostustoimikunnalle pentueen laskettu syntymäaika sekä todennäköiset syntyvät värit. Tämän ilmoituksen jälkeen yhdistelmäsi lisätään pentulistalle otsikon Odotettavissa olevat pentueet- alle.

Pinserit ry suosittelee käyttämään aina astutettaessa SKL:n virallista astutussopimusta, jotta vältytään epäselviltä suullisilta sopimuksilta. Mikäli omistat siitosuroksen etkä ole oikein varma mitä kannattaa ottaa huomioon, jalostustoimikunta voi tarvittaessa auttaa.

Mikäli narttusi todetaan tyhjäksi, ilmoita siitä viipymättä jalostustoimikunnalle.

Pentujen synnyttyä

Ilmoita pentueesi syntymästä jalostustoimikunnalle viikon kuluttua niiden syntymästä. Tämän ilmoituksen jälkeen pentueesi siirretään pentulistan Syntyneet pentueet- otiskon alle. Ilmoita syntymäpäivä, sekä montako pentua mitäkin sukupuolta ja väriä.
Yleensä ensimmäiset muutama päivä synnytyksen jälkeen ovat pentujen kannalta kriittisiä. Joku pentu voi olla heikompi tai elinkelvoton, joten voi olla hyvä ajatus ilmoittaa pentue syntyneisiin vasta muutama päivä myöhemmin.
Mikäli pentuemäärään tulee muutoksia, muista ilmoittaa päivitys pentulistallekin.

Pentue pysyy pentulistalla noin 3 kuukautta pentujen syntymästä ja poistetaan sen jälkeen
automaattisesti. Mikäli haluat jatkoaikaa, ilmoita siitä jalostustoimikunnalle.

Pentueseuranta

Pentueseurantalomake tulee toimittaa jalostustoimikunnalle pentujen ollessa noin kahdeksan kuukauden iässä. Pentueseurannan toimittaminen edellisestä pentueesta on ehto seuraavan pentueesi pääsemiseksi pentuelistalle.

Pentueseurannalla kartoitetaan rodussa esiintyviä ominaisuuksia, myös pentukuolemien yleisyyttä sekä pentuekokojen kehitystä. Täytä lomake siis huolellisesti.

Jalostustoimikunnan sihteeri vastaa sähköpostiosoitteesta pinserit.jalostus[at]gmail.com

YHDISTELMÄILMOITUS⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠