Vuosikokous 25.2.2024

KOKOUSKUTSU

Pinserit ry:n vuosikokous järjestetään Sellon kirjaston Akseli-salissa (Viaporintori, Espoo)
sekä etäyhteyden (Teams) välityksellä 25.2.2024 klo 11:00.
Kokoukseen ei ole ennakkoilmoittautumista, ellet halua osallistua etänä. Etänä osallistuvien
ilmoittautumiset sekä heidän mahdolliset valtakirjat ovat toimitettava ennakkoon 20.2.2024 mennessä yhdistyksen sihteerin sähköpostiosoitteeseen sanna.laitinen(at)wartsila.com.
Toimintakertomus sekä tilinpäätös toimitetaan etänä osallistujille sähköpostitse, www-sivujen Jäsensivuille sekä printattuna paikan päälle saapuville. Kokousmateriaalit ovat kokonaisuudessaan myöhemmin luettavissa www-sivujen Jäsensivuilla.
Kokouksen jälkeen julkistetaan ja palkitaan Vuoden Koira 2023 -kilpailun voittajat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijoiden valitseminen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä siihen perustuva selostus taloudellisesta
asemasta.
4. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokouksiin ja valtuustoon sekä muihin
tarvittaviin tehtäviin.
6. Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.1. mennessä hallitukselle kirjallisesti
esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei
tehdä päätöstä kyseisessä kokouksessa.
7. Kokouksen päättäminen