© Pinserit ry

Terveystilastoja - Silmät

Vuonna 2009 jalostustoimikunta tilastoi pinsereiden silmätarkastuslausunnot vuodesta 1998 alkaen, päättyen 24.9.2009 (siis hieman yli 10 vuoden ajalta).

Tutkittuja koiria kertyi 371 kpl. Diagnoosit jaettiin kolmeen ikäryhmään: 1-5-vuotiaana tarkastetut, 5-9-vuotiaana tarkastetut sekä 9-vuotiaana ja sitä vanhempana tarkastetut.

HC- diagnoosin oli saanut yhteensä 62 koiraa, eli 17% tutkituista. Ikäryhmässä 1-5v tarkastettuja oli 188 koiraa, joista HC- diagnoosi 21 koiralla (12%). Ikäryhmässä 5-9v tarkastettuja oli 149 koiraa, joista HC- diagnoosi 33 koiralla (22%). Yhdeksänvuotiaana tai vanhempana tutkittuja koiria oli 34 kpl, joista HC- lausunto 7 koiralla (21%).

Tilasto osoittaa samaa, kuin mitä on aiemminkin oletettu; kaihi ilmenee yleensä vasta noin kuuden ikävuoden paikkeilla, eli yleensä koiraa on jo ehditty käyttää jalostukseen (vrt: ikäluokassa 1-5v kaihiprosentti 12%, ikäluokassa 5-9v jo 22%).

Yksilö on huomioitu tilastossa vain siinä ikäluokassa, jossa se on viimeksi tutkittu, paitsi ne yksilöt, joilla kaihi on todettu jo aikaisemmassa ikäluokassa. Tämä siksi, että tilastolla nimenomaan pyrittiin selvittämään kaihin ilmenemisajankohtaa. Kennelliiton merkitsemistavasta poiketen tilastossa on aiemmin kaihilausunnon saaneet koirat palautettu takaisin ”terveiksi”, mikäli niillä on uusintatarkastuksessa todettu terveet silmät tai epäily. Epäily-koirat on myös palautettu terveiksi, mikäli uusintatarkastuksessa on näin todettu.

(Kennelliiton mukaan koiran huonoin lausunto on aina voimassa, vaikka se olisi jälkeenpäin saanut paremman lausunnon; vain paneelilausunto kumoaa vanhemmat lausunnot. Kennelliitto myös katsoo epäily-koirat terveiksi, Pinserit ry:n jalostuskriteerit katsovat tällä hetkellä epäilyn jalostuksesta poissulkevaksi.)

Jalostustoimikunnan tiedossa on kuitenkin vain alle 10 sokeutunutta koiraa.

Silmätarkastustilastoa on tarkoitus päivittää muutaman kerran vuodessa, jotta kaihitapauksia voidaan seurata jatkossakin.

Examined dogs total: 371

HC- diagnoses total: 64 (17% of all examined dogs)

Age group

1-5 years

5-9 years

9 years and over

Examined

188

149

34

HC-diagnoses

21 (12%)

33 (22%)

7 (21%)

top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi