© Niina Partanen

Terveys

Pieni populaatio huomioon ottaen rotu on melko terve. Merkittävin perinnöllinen sairaus on kaihi (HC), jota esiintyy noin 15 % tutkituista koirista. Valtaosa kannasta on oletettavasti kuitenkin taudin kantajia. Tähän mennessä kaihit eivät juuri vaikuta itse koiran elämään, vain muutamalla koiralla kaihi on edennyt niin pitkälle, että se on vaikuttanut koirien näköön.

Lonkkavikoja (C- tai vakavampiasteisia) on pinsereissä esiintynyt yleensä hyvin vähän. Poikkeuksena vuosi 2014, jolloin C-lonkkaisten koirien osuus kuvatuista nousi neljännekseen (25%). Trendiä tulee seurata, ja asiaan on puututtava mikäli osuus ei osoita laskemisen merkkejä 2000-luvun normaalille tasolle (noin 11%). Yleisenä olettamuksena C-lonkka ei kuitenkaan haittaa normaalielämässä näin kevytrakenteisen koiran elämää.

Pinsereillä on PEVISA-ohjelmassa (Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) lonkkien ja silmien kuvauspakko ennen jalostuskäyttöä. Tarkoittaen sitä, että pentueen vanhempien lonkat ja silmät tulee olla tutkittu jotta pennut voi rekisteröidä.

Koiranomistajan kannalta keskeisimmät terveysongelmat ovat toisaalla. Noin joka neljäs pentu saa neurologisia oireita ensimmäisestä penikkatautirokotteesta ja lähes joka toinen nuori pinseri kärsii halkeilevista ja verta vuotavista korvanlehdistä eli pinnallisesta korvalehtien vaskuliitista. Nämä ongelmat ovat niin yleisiä kannassa, että niitä tuskin saadaan koskaan kitkettyä pois. Riskiyhdistelmiä on rokotusoireiden osalta jalostuksessa vältetty jo pitkään, mutta jatkossa tulee panostaa myös aktiivisempaan tiedottamiseen ongelmista sekä korvaongelman hoitokeinojen selvittämiseen.

Yleisenä huolena rodun terveyden osalta on rodun suppea geenipohja, joka altistaa rotua esiin tuleville sairauksille. Yhdistyksen asettamat jalostuskriteerit keskittyvätkin tällä hetkellä nimenomaisesti perimän monimuotoisuuden ylläpitoon. Vuoden 2015 alusta on aloitettu myös MyDogDNA-terveyspassiin perustuva rodun monimuotoisuuden kartoitus jolla pyritään selvittämään rodun geneettistä pohjaa. Rokotusoirekysely 2013 yhteenveto

Penikkatautirokotus ja pinserit 
Julkaistu alunperin Lääkelaitoksen TABU-lehdessä 1/2005, © ELT Minna Leppänen

Rokotuskomplikaatiot pinsereillä 
Julkaistu alunperin Snautseri-Pinseri-lehdessä 3/1996, © ELT Minna Leppänen

Terveyskyselyn 2004 yhteenveto 
Julkaistu kirjoittajan luvalla. Artikkeli julkaistu alunperin Snautseri-Pinseri-lehdessä 1/2005

Terveystilastoja - Silmät 
Päivitetty 20.03.2010

KENNELLIITON ROTUKOHTAISET PEVISAOHJEET
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/pevisa_ja_rotukohtaiset_erityisehdot_2015_0_0_0.pdf

SILMÄ-, RÖNTGEN- JA KEINOSIEMENNYSLÄÄKÄRIT
http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/muut-yhteystiedot/elainlaakarit
top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi