© Niina Partanen

Pevisa

Ote SKL/Jtt:n pöytäkirjasta 21.6.2011

Todetaan Pinserit ry:n antaman selvityksen perusteella, että luonteiden kohdalla JTO:ssa oli tapahtunut kirjausvirhe, jonka yhdistys on nyt korjannut.

Toimikunta muutti kokouksen 5/2011 päätöksensä seuraavasti:
Toimikunta hyväksyy pinserin JTO-esityksen korjauksin. Ohjelma on voimassa vuodet 2012 – 2016. Korjattu ohjelma pitää toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon.

Toimikunta hyväksyy pinserille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 8 kk vanhempi
Ohjelma on voimassa 1.1.2012 - 31.12.2016.

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.
 
 

Pinserit PEVISA-ohjelmaan 1.1.2007 alkaen

Suomen kennelliiton hallitus on kokouksessaan 31.8.2006 päättänyt ottaa pinseri-rodun PEVISA-ohjelmaan ajalle 1.1.2007 - 31.12.2011.

PEVISA-ohjelman sisältö: Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvauslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 8 kk vanhempi.
 
PEVISA -ohjelma
Rotukohtaiset erikoisohjeet 
top

Copyright © Pinserit ry | www.pinserit.fi